Un grup de experți cehi au realizat un studiu de fezabilitate la poligonul de pesticide din satul Cișmichioi, raionul Vulcănești, UTA Găgăuzia și pentru gestionarea în siguranță a poligonului au propus izolarea gropilor de deșeuri și a solului adiacent contaminat. Soluțiile au fost prezentate pe 26 septembrie 2017, în cadrul unei mese rotunde, organizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) la Vulcănești.

Experții au prezentat patru alternative de remediere a locației poligonului:

1: Acoperirea/izolarea poligonului de pesticide de la Cișmichioi;

2: Excavarea pesticidelor și a solului contaminat și eliminarea lor în incinerator;

3: Excavarea pesticidelor înhumate și a solului contaminat cu tratarea deșeurilor la fața locului prin utilizarea metodei de reducere chimică în fază gazoasă și tratarea solului prin biodegradare;

4: Excavarea pesticidelor înhumate și a solului contaminat cu tratarea deșeurilor la fața locului prin utilizarea descompunerea catalitică de bază și tratarea solului prin biodegradare.

Totodată, cea mai eficientă pe termen scurt, potrivit experților este izolarea gropilor de deșeuri și a solului adiacent contaminat, ceea ce va limita utilizarea terenului și va face imposibilă utilizarea suprafeței poligonului în viitor. Costul total al lucrărilor necesare sunt evaluate la valoare totală de circa un milion de euro.

Specialiștii din cadrul ministerului au precizat că poligonul de pesticide de lângă s. Cișmichioi a fost construit în perioada 1975-1987 și conform datelor oficiale, conține patru de tone de pesticide și alte substanțe chimice periculoase. Acestea sunt depozitate în 14 sarcofage construite din beton sau direct în sol și izolate cu peliculă impermeabilă. Pe de altă parte, volumul total estimat al acestor sarcofage este aproximativ 26 mii m3. Conținutul deșeurilor, gradul de securitate sau potențialul de poluare a mediului la acest obiect nu se cunoșteau exact.

Potrivit unui comunicat al ministerului această incertitudine, cu privire la cantitățile și natura substanțelor depozitate la poligon, precum și starea ecologică din jurul acestui obiect a dictat necesitatea efectuării unui studiu special pentru a clarifica situația.

În urma investigațiilor de teren, s-a constatat că, în general, contaminarea în perimetrul poligonului este concentrată în interiorul celor 14 buncăre în care sunt depozitate pesticidele vechi. Contaminarea în straturile de suprafață are un nivel redus. Totodată, s-a constatat că agentul contaminant nu se dispersează în mediul înconjurător. Nu s-au depistat reziduuri de pesticide în solul din afara poligonului și în apele subterane. Îngrijorător, însă este cantitatea deșeurilor. Estimările arată un volum total de pesticide și sol contaminat de peste 37 mii metri cubi.