Organizațiile neguvernamentale de media și membrii Consiliului de Observatori ai postului de televiziune TV8, prima televiziune din Moldova care, din proprie inițiativă, propune și acceptă să fie monitorizată în permanență de către reprezentanți ai societății civile și care, la necesitate, să intervină cu recomandări de îmbunătățire a conținutului oferit publicului, își exprimă îngrijorarea față de tergiversarea vădit intenționată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a cesionării licenței de emisie a TV 8 către organizația neguvernamentală "Media Alternativa", se menționează într-o declarație postattă pe Media-azi.md.

„CCA, în amânarea repetată a cesionării licenței, invocă motive ce depășesc atribuțiile legale ale autorității de reglementare a domeniului – relațiile dintre deținătorul licenței și alți agenți economici. Constatăm cu dezamăgire că CCA, având calitatea legală de „reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului”, „garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe”, și fiind obligat de lege să supravegheze respectarea ”exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radio-difuzorii aflaţi sub jurisdicția Republicii Moldova”, în fapt, a devenit avocat al intereselor economice care, la modul normal, trebuie să fie preocuparea exclusivă a agenților economici și, respectiv, a organelor abilitate”, se menționează în mesaj.

Semnatarii declarației își exprimă convingerea și alarmarea că o asemenea înțelegere și abordare a propriilor atribuții de către CCA îl îndepărtează de exercitarea misiunii prescrise de legislație și, în consecință, prejudiciază „domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice”.

Dea asemenea, semnatarii solicită autorității de reglementare să-și reconsidere atitudinea față de subiectul dat și să facă dovada unei preocupări reale.

Semnatarii:

Asociația Presei Electronice APEL
Asociația Presei Independente
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova
Centrul Acces Info
Consiliul de Observatori TV8
Mai multe detalii vedeți AICI.