Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică un proiect de lege care prevede abrogarea, de la 1 ianuarie 2019, hotărârii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 privind carentul de muncă.

Astfel, se propune ca, începând cu 1 ianuarie 2019, să fie eliminat carnetul de muncă și obligația întreprinzătorilor de a prezenta statele de personal către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Potrivit notei informative a proiectului adoptarea acestuia va avea ca efect executarea prevederilor Legii nr.123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și aducerea legislației muncii în vigoare în concordanță cu respectiva lege. Prin legea dată din Codul muncii au fost excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă.

Legea nr. 123 din 7 iulie 2017 a fost elaborată pentru a simplifica procesul de raportare financiară și statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare online, la care vor fi conectate Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pentru a exclude dublarea informaţiei prezentate de agenţii economici către instituţiile publice.

Proiectul de lege este supusă consultărilor publice până la data de 26 octombrie 2017.