Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău a recepţionat vaccinul împotriva gripei, 33 600 de doze, vaccinuri care ulterior vor fi distribuite instituţiilor medico-sanitare publice şi private din municipiul Chişinău, conform repartiţiei. Pentru vaccinarea contra gripei sunt programate următoarele contingente:

Copiii şi adulţii cu maladii cronice şi stări care favorizează un risc înalt de complicații datorate gripei; după indicaţiile medicului de familie vor fi vaccinaţi bolnavii:

– cu astm bronşic;
– cu insuficienţă renală, respiratorie, cardiovasculară;
– cu diabet zaharat;
– cu patologii imunodeficitare, inclusiv HIV/SIDA;
– trataţi îndelungat cu preparate ce conţin acid salicilic;
– trataţi periodic cu medicamente imunodepresante, citostatice, iradiere, doze înalte de corticosteroide;
– prin tuberculoză şi contacţi din focarele de tuberculoză;
– copiii instituţionalizaţi în orfelinate, case şi şcoli internat, sanatorii;
– bătrânii şi invalizii instituţionalizaţi în aziluri;

Contingentele cu risc sporit de infectare şi de importanţă publică majoră în asigurarea funcţionalităţii serviciilor medicale şi de securitate a statului:

– lucrătorii ai instituţiilor medico-sanitare publice şi ale altor ministere, departamente;
– lucrătorii ai instituţiilor de medicină preventivă;
– studenţii, rezidenţii şi cadrele didactice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, antrenaţi în acordarea asistenţei medicale bolnavilor în caz de epidemie de gripă;
– studenţii şi cadrele didactice ale colegiilor de medicină, antrenaţi în caz de epidemie de gripă;
– personalul instituţiilor de asistenţă socială;
– personalul orfelinatelor, caselor şi al şcolilor internat, al sanatoriilor pentru copii;
– personalul azilurilor pentru bătrâni şi invalizi.

Vaccinul gripal este indicat pentru imunizarea activă şi profilaxia împotriva gripei cauzate de subtipurile A şi B. Este recomandat populaţiei cu risc înalt de complicaţii datorate gripei, inclusiv copiilor de la vârsta de 9 ani.

Vaccinul se injectează intramuscular în regiunea muşchiului deltoid în partea superioară a braţului cu o doză unică de 0,5 ml, înainte sau în timpul sezonului de epidemie de gripă.