Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege care prevede modificarea Constituţiei în partea ce ţine de termenul de numire iniţială a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie; și în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia.

Astfel, potrivit hotărârii judecători nu vor fi numiți inițial pentru o perioadă de 5 ani, ci până la atingerea plafonului de vârsta de 65 de ani. Hotărârea prevede și că judecătorii trebuie să beneficieze doar de imunitate funcţională și anume, imunitate în caz de urmărirea penală numai pentru acțiunile sau inacțiunile efectuate în exercitarea funcțiilor lor. În această privinţă, se pare evident că coruperea pasivă, traficul de influență, luarea de mită, precum și infracțiunile similare, nu pot fi considerate ca acte săvârșite în
exercitarea legală a funcțiilor sale.

De asemenea, proiectul prevede completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM.

O altă modificare propusă se referă la durata mandatului membrilor CSM care a fost mărit de la 4 ani la 6 ani. În acest context, interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rândul profesorilor de drept titulari de a deține 2 mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM. Această modificare va permite evitarea perpetuării acelorași persoane în cadrul CSM (2 mandate – 12 ani)și va contribui la includerea în cadrul acestuia a unor noi profesioniști în domeniu.

Totodată, prin această hotărâre se prevede ca judecătorii Curții Supreme de Justiție să fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.