În seara zilei de 19 noiembrie 2017, misiunea de observare a Promo-LEX privind Referendumul de revocare a Primarului de Chișinău a publicat cele mai recente date cu referire la desfășurarea  acestor procese democratice. Constatările Asociației au fost făcute în baza celor semnalate în intervalul orelor 15.00-20.00, de către observatorii din secțiile de votare (SV), care au fost acreditați de autoritățile electorale.

Acces restricționat sau obstrucționarea procesului de observare liberă în secția de votare – 2 cazuri noi

 • SV 65, Botanica, Chișinău. Vicepreședinta Biroului Electoral al Secției de Votare (BESV) a restricționat deplasarea liberă a observatorului Promo-LEX prin sală.
 • SV 260, Cricova, Chișinău. S-a constatat intimidarea observatorului Promo-LEX de către alegători. După intervenția președintelui BESV, a fost chemată poliția, iar persoanele respective au părăsit incinta.

Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale – 4 cazuri noi

 • SV 206, Râșcani, Chișinău. S-a constatat că 2 urne de vot staționare au fost sigilate cu câte 2 sigilii fiecare. Președintele a declarat ca nu sunt mai multe sigilii.
 • SV 242, Râșcani, Chișinău. În cadrul SV sunt 3 urne de vot, dintre care 2 urne staționare care sunt sigilate cu câte 2 sigilii fiecare. Președintele BESV a motivat lipsa sigiliilor prin faptul că atâtea i-au fost oferite.
 • SV 233, Râșcani, Chișinău. În cadrul SV sunt 3 urne de vot, 2 urne staționare au fost sigilate cu câte 2 sigilii. Iar  urna mobilă este sigilată doar cu un sigiliu. Președintele SV a motivat lipsa acestora prin aptul că atâtea i-au fost oferite.
 • SV 90, Buiucani, Chișinău. S-a constatat că o urnă de vot avea doar două sigilii. Președintele SV, însă, nu a întreprins nimic.

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta sau în perimetrul de 50 de metri ai secției de votare – 4 cazuri

 • SV 186, Ciocana, Chișinău. Două persoane au intrat în SV,  iar până a vota și au discutat ceva timp între ele. După ce au primit observații din partea membrilor BESV, acestea au votat și au părăsit SV. Peste puțin timp, una dintre aceste persoane a revenit, a filmat câteva secunde în interiorul SV și, după observațiile repetate ale președintelui SV, a părăsit incinta.
 • SV 205, Râșcani, Chișinău. În cadrul încăperii unde este SV au loc cursuri de școală auto, iar persoane neautorizate trec prin SV.
 • SV 100, Buiucani, Chișinău. Polițistul până la ora 15:00 s-a aflat chiar la intrarea în SV. Acesta nu a restricționat accesul nimănui. Totuși, nimeni nu i-a făcut nicio observație.
 • SV 270 Sângera, Chișinău. La ora 18:00, în apropierea BESV se aflau reprezentanții a doi concurenți electorali din organizațiile centrale de partid. Aceștia s-au aflat în preajma SV  aproximativ 30 minute. În tot acest timp, aceștia au avut discuții i cu alegătorii. Președintele BESV a reacționat făcându-le observație.

Agitație electorală sau PR negru în perimetrul şi/sau în apropierea secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor – 3 cazuri noi

 • SV 105, Buiucani, Chișinău. O persoana a intrat în SV și a început să strige ”Jos Chirtoacă”, după care a votat și striga continuu. Președintele BESV i-a făcut observație, a chemat poliția și persoana respectivă a ieșit din SV.
 • SV 248, Râșcani, Chișinău. Un alegător, în timp ce introducea buletinul de vot în urna staționară, a strigat lozinci cu limbaj instigator la ură la adresa primarului general vizat în întrebarea din referendum, după care a părăsit secția de votare.
 • SV 220, Râșcani, Chișinău. Un observator din partea unui participant la referendum, la solicitarea unui alegător, i-a sugerat acestuia unde să aplice ștampila ”votat” – pentru demiterea primarului.” În consecință, președintele BESV a întocmit un proces-verbal pe marginea acestui caz iar ulterior, observatorul respectiv fost exclus din SV.

Transportarea organizată a alegătorilor –  1 caz.

 • SV 269, Sîngera, Chișinău. S-a constatat transportarea organizată a alegătorilor. Astfel, o mașină de model Skoda Superb, culoare neagră, nr. de înmatriculare GAS 257, a transportat de mai multe ori persoane la BESV. 

Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri – 3 cazuri

 • SV 101, Buiucani, Chișinău. Un alegător s-a adresat la operatorul SIAS Alegeri pentru a fi găsit în listele electorale. Totuși, acesta nu s-a regăsit în listele în format pe hârtie . Președintele BESV l-a redirecționat pe alegător la SV de pe strada Ion Pelivan 30, școala profesionala nr. 9.
 • SV 190. Ciocana, Chișinău. În fișa de însoțire a buletinului de identitate, reședința alegătorului expirase în 2009. Totuși, în SIAS Alegeri, alegătorul a fost găsit repartizat în SV respectivă. Alegătorul a recunoscut ca și-a schimbat reședința. Acestuia nu i s-a permis sa voteze și a plecat.
 • SV 227, Râșcani, Chișinău. La momentul verificării actelor de operatori în SIAS Alegeri, un alegător a constatat că, exact în acel moment își exercita dreptul la vot într-o altă SV. Operatorul a telefonat la CEC de unde i s-a transmis că s-a produs o eroare tehnică și alegătorul și-a putut exercita dreptul la vot.

Deficiențe în listele electorale – 5 cazuri noi

 • SV 99, Buiucani, Chișinău. Un alegător și-a regăsit feciorul, decedat în Rusia de câțiva ani, inclus în listele electorale.
 • SV 110, Buiucani, Chișinău. Un alegător a observat că, la adresa apartamentului său mai era inclusă o persoană străină.
 • SV 101, Buiucani, Chișinău. Un alegător s-a adresat la operatorul SIAS Alegeri pentru a fi găsit în listele electorale respective. Totuși, acesta nu s-a regăsit în  listele în format pe hârtie. Președintele BESV l-a redirecționat pe alegător la SV de pe strada Ion Pelivan 30, la Școala profesională nr. 9.
 • SV 191, Ciocana, Chișinău. Un alegător a depistat numele  mamei sale, care este decedată, în listele electorale. Acesta a adus certificatul de deces pentru a confirma, însă nu a lăsat copia iar persoana nu a fost exclusă din listă.
 • SV 139, Centru, Chișinău. Un alegător nu s-a regăsit pe listele electorale de baza. La adresa la care acesta locuiește erau înregistrați vechii proprietari. I s-a permis votarea pe lista electorală suplimentară.

Fotografierea buletinelor de vot – 4 cazuri noi

 • SV 105, Buiucani, Chișinău. Un alegător și-a fotografiat buletinul de vot, membrii BESV i-au spus că nu e voie, fotografia nu a fost ștearsă. Alegătorul a plecat.
 • SV 86, Buiucani, Chișinău. După exprimarea opțiunii, un alegător și-a fotografiat buletinul de vot. Fotografia nu a fost ștearsă la solicitarea președintelui BESV.
 • SV 33, Botanica, Chișinău. Un alegător și-a fotografiat buletinul de vot. Președinta BESV s-a autosesizat și a chemat polițistul. La solicitarea acestuia poza a fost ștearsă. Totuși alegătorul a reușit să voteze.
 • SV 231, Râșcani, Chișinău. Un alegător și-a fotografiat  buletinul de vot. La cererea Președintelui BESV alegătorul a șters poza.

Neclarități privind înțelegerea conținutului întrebării supuse referendumului de către alegători – 6 cazuri noi

 • SV 248, Râșcani, Chișinău. Un alegător în cadrul BESV, după ce a luat buletinul de vot pentru a aplica stampila „Votat”, a scos telefonul și a efectuat un apel către o persoană necunoscută, concretizând unde să aplice ștampila. Deși au observat aceasta,membrii BESV nu au întreprins nimic.
 • SV 160, Ciocana, Chișinău. Un alegător a luat buletinul de vot, a citit întrebarea și l-a rupt, motivând că nu îi era clar. Un observator îi explică cum să voteze și Președintele BESV i-a făcut observație, însă observatorul dat a început a striga și s-a liniștit doar după solicitări  repetate . Alegătorului i s-a oferit un alt buletin de vot și a votat.
 • SV 163, Ciocana, Chișinău. Un alegător după ce a luat buletinul de vot, a întrebat ce înseamnă ”pentru” și ”contra”. Membrii biroului nu au reacționat. Președintele BESV s-a apropiat însă de alegător, a luat buletinul de vot și l-a pus necompletat în urnă. Alegătorul a plecat fără să voteze.
 • SV 220, Râșcani, Chișinău. S-a constatat că un alegător a aplicat ștampila „votat” în dreptul ambelor opțiuni, argumentând că nu a înțeles întrebarea. Acesta a rupt buletinul, vrând să plece. Președinta i-a oferit însă un alt buletin și a întocmit un proces verbal. Într-un final, alegătorul și-a exercitat dreptul la vot.
 • SV 80, Buiucani, Chișinău. Un alegător după ce a votat și a introdus buletinul în urna de vot, a părăsit secția de votare. După câteva clipe, alegătorul respectiv s-a întors și a cerut un alt buletin pentru că nu a înțeles corect întrebarea, din care cauză a votat greșit. Președinta SV a refuzat să-i mai ofere unul. Contestații nu au fost depuse. Observatorul Promo-LEX menționează că neclarități în formularea întrebării au apărut la mai mulți alegători din secția respectivă pe parcursul zilei.
 • SV 203, Râșcani, Chișinău. Un alegător avea întrebări cu referire la conținutul textului din buletinul de vot. Nu înțelegea sensul cuvântului ”a revoca”. A întrebat de către membrii BESV. Dat fiind faptul că nimeni nu i-a oferit răspuns, alegătorul a rupt buletinul de vot, și l-a pus în urna, pe jumătate în afară. Apoi un alt alegător i-a explicat ce înseamnă termenul dat. În rezultat, el a cerut un alt buletin de vot. Președintele BESV a decis să i-l ofere, iar buletinul de vot rupt a fost anulat.

Implicarea membrilor BESV în procesul electoral – 1 caz

 • SV 260, Cricova, Chișinău. La un membru BESV, secretara a depistat printre buletine de vot un buletin cu un semn care indica unde trebuia să se voteze (în rubrica ”Pentru”). Din spusele celor prezenți, se vehiculează ca doamna ar avea legături cu un anumit participant. Președintele BESV a extras buletinul respectiv, și l-a anulat.

Activități de agitație  – 3 cazuri

 • În jurul orei 16:40, în casa de pe str. Aerodromului 7/2, două persoane sunau la ușile locatarilor și se prezentau ca fiind de la CEC și îndemnau într-un mod „oficial” ca locatorii să iasă la referendum. La solicitarea de a prezenta un act de la CEC, unul din tineri a prezentat o acreditare emisă de CEC pe numele Zefirov Victor, fără să permită ca aceasta să-i fie fotografiată. Afară mai erau doi „colegi” de-ai lor la casa nr.7 de pe aceeași stradă.
 • În jurul orei 16:30, în blocul locativ aflat pe adresa mun. Chișinău, str. Gh. Madan 46/5, doi indivizi efectuau campanie de chemare la vot și agitație electorală din ușă în ușă, invocând faptul că sunt din partea unei asociații obștești. Aceștia nu au specificat din care asociație anume fac parte, dar nici nu s-au prezentat, cu intenția  să transmită mesajul ca alegătorii să se prezinte la vot. Indivizii erau vorbitori de limbă rusă și comunicau exclusiv în această limbă.
 • SV 97, Buiucani, Chișinău. La 18.36 la numărul de telefon al secției a fost înregistrat un apel prin care președinta biroului, care a răspuns, a fost invitată la referendum.

Alte incidente

 • SV 84, Buiucani, Chișinău. Membrii SV au început să aplice ștampila „Anulat” pe aproximativ 1/3 din buletinele de vot neutilizate.
 • SV 144, Centru, Chișinău. Un observator din partea unui participant a fotografiat listele electorale. Președintele BESV i-a făcut observație, totuși acesta nu a șters fotografia din dispozitivul de fotografiat.
 • SV 217, Râșcani, Chișinău. Un alegător a luat buletinul de vot de pe masa membrilor BESV, fără ca ca acesta să fie acordat de către un membru BESV.
 • SV 232, Râșcani, Chișinău. În ziua precedentă alegerii, o doamnă a depus , la secția de votare 5 cereri privind votarea cu urna mobilă. Cererile aparțineau diferitor persoane, respectiv, președinta a refuzat înregistrarea acestor cereri și a scris explicație precum că această doamnă nu a prezentat niciun act de identitate și la întrebarea cine este doamna pentru aceste persoane, nu a vrut să răspundă. Respectiv, doamna a venit de dimineață în ziua referendumului și a solicitat să vadă câte cereri au fost înregistrate cu privire la urna mobilă. Președinta a zis că nu este nicio cere. Spre seară, această doamnă a venit împreună cu un domn și a întrebat de ce nu a fost înregistrate cererile, iar președinta i-a explicat motivul. Doamna a ofensat președinta, după care a părăsit SV, iar domnul a rămas pentru aproximativ  10 minute și a vorbit cu observatorul unui participant.