În municipiul Chișinău, persoanele care din motive de sănătate nu se pot deplasa la secția de votare pentru a participa la referendum mai pot solicita astăzi urna mobilă până la ora 15.00, transmite IPN.

Cererile vor fi făcute în scris, la biroul electoral al secției de votare la care alegătorul este arondat, cu prezentarea unui certificat medical care să ateste motivul pentru care a fost solicitată urna mobilă. Persoanele cu dizabilități de vedere pot înainta cereri privind votarea la locul aflării în formă verbală.

Persoana care se află în imposibilitate de a depune individual cererea privind votarea la locul aflării, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, poate depune cererea prin intermediul unui membru al familiei sau, după caz, poate solicita asistentului social intervenția în acest sens.