ANSA aduce la cunoştinţă că imediat după apariţia cazului din grădinița de copii nr.157, unde s-a depistat că în hrișca servită copiilor au fost depistate insecte, la faţa locului au fost delegaţi doi inspectori ai Direcţiei Municipale Chişinău pentru Siguranţa Alimentelor care au efectuat examenarea vizuală a lotului de hrişcă şi au constatat prezenţa lavrelor de molie a cerealelor.

Conform procedurii, a fost întocmit actul de control cu constatările respective, pe numele bucătarului-şef, care prin ordin este şef al grupului de triere a produselor, fiind întocmit un proces verbal cu privire la contravenţie.

Inspectorii DMSA s-au deplasat la depozitul de păstrare a produselor, unde au constatat că din lotulde hrişcă din care s-a livrat grădiniţei produsul, la depozit mai erau 40 kg şi încă un lot de hrişcă de 453 kg în pachete a câte 1 kg returnat din instituţiile de învăţământ preşcolare. Lotul se păstra separat de alte produse. În prezenţa administratorului firmei, au fost deschise două pachete de hrişcă în care la examenarea vizuală s-a constatat prezenţa lavrelor de molie. Următorul control a fost efectuat la depozitul importatorului de hrişcă. Aici, s-a constata lipsa registrelor de evidenţă a loturilor de produse reambalate şi de verificare a produselor finite. De menţionat, că anterior, importatorul de produse alimentare, a fost supus controlului oficial, fiind întocmită prescripţia, în care au fost indicate un şir de neconformităţi ce ţin de aspecte de igienă, în sapţiile de depozitare, de păstrare incorectă a produselor, lipsa evidenţei circuitului produselor şi a controlului medical al personalului.

La moment ANSA desfăşoară acţiuni de stabilire a trasabilităţii produselor şi de determinare a siguranţei acestora. În acest scop s-au prelevat probe de hrişcă şi s-au expediat la un laborator acreditat pentru investigaţii, urmând ca rezultatele să fie aduse la cunoştinţă imediat după prezentarea lor.

Dat fiind sensibilizarea opiniei publice asupra cazurilor de încălcări în alimentaţia copiilor în şcoli şi grădiniţe şi discuţiile iniţiate în societate pe marginea acestui subiect, ANSA, în calitate de autoritate centrală de supraveghere a legislaţiei şi de control în domeniu, vine cu constatarea de esenţă: responsabilitatea directă pentru alimentaţia copiilor o poartă în primul rând persoanele abilitate cu funcţii de decizie, începând de la licitaţiile de procurare a produselor, până la funcţionarea blocurilor alimentare. Un rol primordial în acest proces revine şi administraţiei publice locale, care are sarcina de organizare şi monitorizare directă a procesului de alimentaţie.