Orice act normativ și administrativ care reglementează repartizarea și gestionarea Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală trebuie supus etapelor de transparență decizională și trebuie publicate pentru a asigura un nivel maxim de transparență. De asemenea, contractele semnate între Compania Națională de Asigurări în Medicină sunt acte administrative, deci trebuie asigurată transparența acestora, prin publicarea lor, fără limitări. Acestea sunt concluziile de bază ale analizei juridice „Accesul la informaţiile privind administrarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, prezentată marți, 28 noiembrie, la Chișinău în cadrul unei mese rotunde.

Analiza juridică prezentată confirmă faptul că autoritățile publice nu pot condiționa prezentarea unor informații financiare, nici prin invocarea secretului de stat, nici prin invocarea secretului comercial. Contractele încheiate anual de către Compania Națională de Asigurări în Medicină și instituțiile medico-sanitare publice și private sunt contracte administrative:

Orice cetățean al Republicii Moldova, cetățenii altor state care au domiciliul în Republica Moldova și apatrizii au dreptul asigurat prin lege de a avea acces la informații oficiale. Legea spune clar care sunt informații oficiale. Fondurile AOAM sunt fonduri publice, elaborarea și administrarea trebuie să se facă în mod public, inclusiv executarea și raportarea. Nu putem sub nicio formă invoca un secret de stat sau comercial. Dacă legea nu impune restricții, înseamnă că ele nu pot fi prevăzute prin acte secundare sau prin clauze contractuale”, afirmă Natalia Roșca, consultant juridic, Casa de Avocatură Efrim, Roșca și Asociații.

Centrul PAS a analizat toate paginile web ale instituțiile medico-sanitare publice contractate de CNAM, pentru a vedea cât de bine se respecta transparența în gestionarea FAOAM. „Când am inițiat această activitate, un singur spital raional – cel din Cahul – avea publicat raportul financiar pe pagina web, iar la nivel municipal tot un singur spital– Spitalul Municipal Sfânta Treime. La începutul lunii noiembrie am verificat din nou toate paginile web. Vreau să vă spun că deja avem 10 raioane care publică acest tip de informații. Majoritatea spitalelor municipale publică și ele rapoartele financiare. Doar câteva instituții republicane publică astfel de date.Credem că solicitarea de asigurare a transparenței este benefică. Analiza juridică prezentată astăzi ne-a ajutat să identificăm mai multe aspecte care ulterior trebuie abordate și soluționate”, explică Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

Aurel Popovici, Sindicatul Sănătatea spune că modificarea legislației prin asigurarea unui nivel maxim de transparență va responsabiliza entitățile care gestionează banii publici. „Vedem de mai mulți ani că instituțiile medicale acumulează datorii enorme din cauza faptului că nu s-a cunoscut cum au fost finanțate acestea. Contractarea cu CNAM se face nu reieșind din necesitățile populației, ci din posibilitățile financiare ale CNAM.”, afirmă Aurel Popovici.

Fiind membru al Consiliului de Administrație al CNAM nu am avut nici eu acces la unele informații. Am aflat abia în anul 2016 că pentru Institutul Oncologic nu s-a dat niciun bănuț pentru servicii de înaltă performanță, în timp ce unele instituții private erau contractate pentru aceleași servicii cu 11 milioane de lei. Eu ca și deputat și reprezentant al guvernării optez pentru transparența banilor în Sănătate. ”, declarat Valentina Stratan, deputat în Parlament, Comisia protecție socială, sănătate și familie.

Câteva constatări de bază ale analizei juridice:

• Contractele dintre CNAM cu instituțiile medico-sanitare publice şi private, contractate în cadrul sistemului AOAM, care au ca obiect distribuirea, gestiunea, executarea mijloacelor bugetare, inclusiv cele din FAOAM, sunt contracte administrative.

• Şi contractele încheiate de CNAM în cadrul FAOAM, precum şi actele normative sau administrative adoptate de CNAM (de Consiliul de Administrație al CNAM, de alte organe de conducere ale CNAM) sunt „decizii” în sensul Legii privind transparenţa decizională, deci urmează să fie supuse etapelor procesului decizional şi cu siguranţă trebuie publicate.

• Contractele administrative încheiate de CNAM cu instituțiile medico-sanitare, care au ca obiect distribuirea, gestiunea, executarea mijloacelor bugetare, inclusiv cele din FAOAM, nu sunt acoperite de secretul comercial.

• Informațiile din contractele încheiate de CNAM în cadrul FAOAM nu constituie informație cu accesibilitate limitată, deci pot și trebuie să fie puse la dispoziția solicitanților de informații, atunci când este cerută

CNAM este singura instituție abilitată prin lege să gestioneze banii acumulați din asigurările obligatorii de asistență medicală. Acest buget este în creștere în fiecare an. În anul curent acest buget a constituit 6141657,4 mii lei (6 miliarde 141 milioane 657 mii 400 lei). Pentru anul 2018, Guvernul a aprobat Proiectul Legii Fondurilor la venituri în mărime de 6 659 025,2 mii lei (6 miliarde 659 milioane 25 mii 200 lei). Atât bugetul asigurărilor este în creștere, cât și instituțiile medicale private care beneficiază de bani publici, prin încheierea unor contracte anuale.