Deputaţii din cadrul coaliţiei de guvernare au votat în lectură finală, în ședința de vineri, 15 decembrie 2017, cu o operativitate suspectă toate legile ce se referă la politica fiscală şi vamală pentru anul 2018, dar şi Legea bugetului de stat pentru anul 2018, scrie mold-street.md.

„Operativitatea” cu care s-au adoptat „la pachet” mai multe legi importante pentru dezvoltarea ţării în 2018 a avut şi o explicaţie obiectivă – nevoia de a îndeplini „toate acțiunile și condițiile agreate cu Fondul Monetar Internațional (FMI)”.

Pregătire pentru întrevederea cu echipa FMI

„Acum suntem pregătiți pentru întrevederea cu echipa de experți FMI”, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu după ședința plenară de vineri, 15 decembrie.

Potrivit speakerului, plenul Parlamentului a aprobat și astfel, executat toate acțiunile angajate față de FMI, iar la 20 decembrie 2017 urmează a fi raportată îndeplinirea lor. Este vorba de două proiecte de legi cu privire la sistemul financiar-bancar și Legea bugetuluui de stat pentru anul viitor. La fel, președintele Parlamentului a salutat aprobarea politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018.

În plus, Legislativul a ratificat Acordul de cu Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova şi Memorandumul de înţelegere.

De ce Guvernul a înclăcat Legea

Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost votată în lectură finală de 55 de deputați ai coaliţiei de guvernare. Documentul a fost însă aprobat cu întârziere de o lună şi ceva de către Guvern după ce a fost avizat de Partidul Democrat.

Astfel au fost încălcate prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale deoarece proiectul bugetului trebuia să fie aprobat de Guvern până la 15 octombrie.

Potrivit Expert-Grup „aceste încălcări și tergiversări au fost cauzate însă de necesitatea coordonării parametrilor bugetari cu Fondul Monetar Internațional, a cărei misiuni a venit în Republica Moldova doar la finele lunii octombrie”.

Amendamentele de milioane ale puterii acceptate

În cadrul şedinţei Legislativului s-au aprobat şi o serie de amendamente la Legea Bugetului, în special cele promovate de deputaţi democraţi. Lista amendamentelor propuse (câteva sute) a fost însă publicată pe pagina Legislativului abia la finele şedinţei.

Unele amendamente conţineau până şi devizul de cheltuieli şi se refereau în special la alocarea de milioane de lei în localităţile din raioanele de baştină ale deputaţilor. Mai ales că în 2018 vor fi alegeri parlamentare pe circumscripţii uninominale.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a susţinut că documentul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în anii 2018-2020 și a obiectivelor politicii bugetar fiscale pe anul 2018.

Deficit de 4,71 miliarde lei

Astfel veniturile Bugetului de stat sunt estimate la 36,62 miliarde lei, cu o creştere de 8,4% comparativ cu anul 2017. În același timp, cheltuielile bugetului de stat se estimează la 41,33 miliarde lei, cu o creștere de 9,4% comparativ cu cheltuielile prevăzute pentru anul 2017. Deficitul bugetului de stat pe anul 2018 se estimează în sumă de 4,71 miliarde lei.

Tot în şedinţa din 15 decembrie, deputații au votat în lectură finală politica fiscală și vamală pentru anul 2018. Documentul prevede o serie de ajustări de taxe şi impozite şi are „scopul de a consolida capacitățile instituțiilor statului în vederea colectării veniturilor bugetare și eficientizarea administrării fiscale și vamale și diminuarea proporțiilor de evaziune fiscală și vamală”.

De asemenea, Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și cea a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018, veniturile sunt estimate în sumă de 19,31 miliarde lei, cu o creștere de circa 1.8 miliarde, în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2017. Totodată, în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor, 65% vor constitui resursele generale ale BASS și 35% – transferurile de la Bugetul de stat.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018 prevede venituri și cheltuieli egale, în sumă de 6,66 miliarde lei. Totodată, comparativ cu 2017, este prevăzută majorarea veniturilor cu 10,2%, iar a cheltuielilor cu 8,5%. Costul poliței de asigurare medicală obligatorie în 2018 va rămâne la nivelul ultimilor patru ani – 4.056 de lei.

Potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, legile bugetare anuale se examinează şi se adoptă în două lecturi: – în prima lectură se aprobă indicatorii generali ai bugetului (veniturile, cheltuielile şi soldul bugetului), și în a doua lectură proiectul legii se examinează şi se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu, ținând cont de propunerile şi obiecţiile înaintate la proiect, iar îmbunătăţirea părţii textuale a legii vor fi luate în consideraţie la redactarea finală a proiectului.