A început cu inițierea primelor lucrări în cadrul proiectului care urmează să aducă beneficii unui număr de peste 20.000 de locuitori din Regiunea de Dezvoltare Sud, prin asigurarea accesului acestora la servicii moderne de apă și canalizare.

Valoarea totală a lucrărilor este de circa trei milioane euro sau peste 60 milioane de lei, dintre care 2,4 milioane euro sunt oferite de Guvernul Republicii Federale Germania prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) iar 600 mii euro sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și de Consiliul Raional Leova.

Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de nouă luni calendaristice. Lucrările de construcție vor fi monitorizate conform legislației naționale în vigoare, precum și de către experții internaționali delegați de GIZ.

La apeductul magistral Leova – Iargara care urmează a fi construit, cu o lungime de circa 23,0 km, vor fi conectate orașele Leova și Iargara, satele Filipeni, Romanovca, Sărata Nouă, Hănăsenii Noi și Cupcui, cu un număr total de 23.433 de locuitori.

Foto: adrsud.md

Foto: adrsud.md

Foto: adrsud.md