Angajatorul are dreptul de a oferi salariaților tichete de masă, iar ultimii nu sunt obligați să le accepte. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la modul de utilizare a tichetelor de masă. Acesta stabilește condițiile de folosire a tichetelor de masă de către salariați, angajatori, agenții economici și companiile care eliberează tichetele.

Potrivit regulamentului, angajatorul este în drept să ofere salariaților săi o alocație individuală de hrană, sub formă de tichet de masă, cu orice valoare nominală dar nu mai mică de 35 lei pentru fiecare zi lucrătoare. Tot el este obligat să țină evidența tichetelor de masă acordate într-un registru

Salariatul poate beneficia de tichete de masă doar de la locul de muncă de bază. El poate beneficia de un număr de tichete care nu depășește numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale. În cazul beneficiarii de către salariat de tichete de masă de la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective constituie venituri impozabile pentru salariat.

Tichetul de masă este valabil șase luni de zile. El poate fi emis pe suport de hârtie și electronic și nu sunt transmisibile, dreptul de a le utiliza fiind deținut exclusiv de salariat. De asemenea, este interzis schimbul tichetelor contra mijloacelor bănești.

Tichetele pot fi utilizate doar cu scopul de a cumpăra produse alimentare, excluzând băuturile alcoolice și articolele de tutun, iar unitățile comerciale care vor opera cu tichete de masă sunt obligate să afișeze la intrare această disponibilitate.

Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă a fost elaborat în contextul aplicării Legii cu privire la tichetele de masă, care are drept scop motivarea salariaţilor, creşterea veniturilor acestora, precum și adoptarea unor deprinderi alimentare mai sănătoase. Mai jos găsiți regulamentul integral.