Absolvenții de liceu au posibilitatea să își testeze cunoștințele și, totodată, să se familiarizeze cu modelele testelor de examen. În acest scop, Agenţia de Asigurare a Calităţii a publicat modele de teste şi bareme de corectare la fiecare disciplină de examen din cadrul examenelor de absolvire a învăţământului liceal.

Testele şi baremele de corectare pot fi accesate mai jos, dar și pe pagina web a Agenţiei de Asigurare a Calităţii, la compartimentul Evaluări Naţionale / Sesiunea 2018 / Teste pentru exersare. Pe aceeași pagină web pot fi găsite şi testele utilizate în sesiunile anterioare.

Reamintim că, examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 5 și 22 iunie 2016. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

5 iunie (marți) – Limba şi literatura română (alolingvi)
8 iunie (vineri) – Limba de instruire
12 iunie (marți) – Limba străină
15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport)
19 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică)
22 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist)

1. Limba şi literatura română, şcoala alolingvă

2. Limba de instruire 

Limba şi literatura romană (profilul real)

Limba şi literatura romană (profilul umanistic)

Limba şi literatura rusă (profilul real)

Limba şi literatura (rusă umanistic)

3. Limba străină

Limba engleză

Limba franceză

Limba franceză, clase bilingve

Limba germană

Limba italiană

Limba spaniolă

Limba turcă

4. Disciplina de profil 

Istoria românilor şi universală (profilul umanistic)

Matematica, profilul real

5. Disciplina la solicitare

Biologia

Chimia

Fizica

Geografia

Informatica

Istoria românilor şi universală

Matematica

6. Limba maternă 

Limba şi literatura bulgară

Limba şi literatura găgăuză

Limba şi literatura ucraineană