Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind starea poluării aerului atmosferic în municipiul Bălți. Codul galben a fost emis pe 6 aprilie și va fi valabil până pe 7 aprilie.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în mun. Bălţi pe 4 şi 5 aprilie s-a atestat un nivel sporit al poluării aerului cu suspensii solide (praf). Concentraţiile maxime momentane au depăşit normele sanitare de 1,2-3,6 ori. Norma medie zilnică sanitară pe 5 aprilie a fost depăşită de 4,7 ori.

Pentru următoarele zile se prevede majorarea acestor concentraţii ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile dispersiei.

Praful şi materialul antiderapant, spulberat de vânt şi transportul auto, poluează semnificativ aerul atmosferic şi poate afecta organele sistemului respirator şi cardio-vascular la oameni.

Reieşind din cele menţionate, Serviciul Hidrometeorologic de Stat recomandă serviciilor de resort, autorităţilor cu funcţii de luare a deciziilor şi populaţiei să întreprindă cât mai urgent măsuri de redresare a situaţiei, să efectueze în termeni curăţirea umedă a străzilor şi terenurilor adiacente, în scopul diminuării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane.