Doar la Cimitirul „Sfântul Lazăr”, căruia i se mai spune și Cimitirul „Doina”, poate fi înmormântat orice răposat din Chișinău. Celelalte cimitire din gestiunea municipalității sunt de tip semiînchis. Aici pot fi înhumate doar personalități și, în unele cazuri, rudele de gradul I ale persoanelor care au fost înmormântate mai devreme în cimitir, a comunicat directorul executiv al întreprinderii municipale „Combinatul Servicii Funerare”, Maria Romanescu, solicitată de IPN.

Toate cererile pentru Cimitirul Central (din strada Armenească, n.r.) sunt scrise pe numele viceprimarului, apoi sunt direcționate la întreprinderea noastră și noi analizăm posibilitățile și în baza lor se dă un răspuns afirmativ sau refuz”, precizează Maria Romanescu. De regulă, în Cimitirul Central sunt înhumate personalități decorate cu distincții de stat. „Ceilalți, dacă au rude de gradul I înhumate acolo și există locuri, se dispune înhumarea, dar locurile sunt foarte, foarte limitate”, a mai spus Maria Romanescu. Aceeași situație este și în cazul celorlalte cimitire mai mici.

Autorizarea înhumărilor a început în anii 1995. Până atunci nu se cerea acest lucru. Dacă o familie a avut, până la introducerea autorizărilor, pe cineva înmormântat în cimitir și este dispus să refolosească locul, o poate face. „După șapte ani se permite înhumarea în același mormânt”, a explicat directorul executiv al Combinatului Servicii Funerare.

Întrebată despre taxele percepute pentru întreținerea cimitirelor, Maria Romanescu a făcut referire la decizia Consiliului Municipal care stipulează taxele sunt achitate de posesorii autorizațiilor, în funcție de câte locuri autorizate au în cimitir. Integral sau parțial sunt scutiți de respectivele taxe: pensionarii, invalizii, participanții războiului din Afganistan, etc.

Întreprinderea municipală „Combinatul Servicii Funerare” are în gestiune 11 cimitire. Cimitirele din localitățile suburbane se află în gestiunea autorităților publice locale.