Din șapte candidați care au depus dosarul pentru funcția de director-adjunct al Centrului Național Anticorupție, șase au admiși la etapa de interviu. Aceasta va fi susținută pe 21 aprilie.

  • Patraşco Alexandr – activează în cadrul Ministerului de Interne;
  • Guţan Veaceslav – a candidat și pentru funcția de director al CNA. El este conferențiar universitar la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”;
  • Slivciuc Iurii- pensionar, a activat în MAI până în anul 2016;
  • Maimescu Sava- doctor în drept, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
  • Șpac Violina – șef departament la ANRE;
  • Chireoglo Lidia – ofițer superior de urmărire penală pe cazuri excepționale, CNA.

A șaptea persoană care a aplicat la funcția de director-adjunct CNA este Nicolae Ghilescu, însă el nu a fost acceptat la proba de interviu. Ghilescu a activat în cadrul Ministerului de Interne, iar din 2003 și până în 2014 – în sectorul privat.

Potrivit Legii CNA, „în exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs, organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic”.

Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute de art.8 alin. (4) al Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie:
– să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu; studii superioare juridice;
– o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
– să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
– să nu fie, în ultimii 2 ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic; să nu aibă antecedente penale şi să cunoască limba de stat.