Un grup de ONG-uri condamnă modul netransparent în care a fost inițiat și promovat proiectul de parteneriat public-privat (PPP) „Arena Chișinău” și cere reinițierea proiectului în strictă conformitate cu norma legală, cu maximă transparență și incluziune a tuturor părților interesate.

„Dat fiind impactul deciziei asupra bugetului public și asupra patrimoniului statului, nu există nicio justificare a urgenței cu care a acționat atât Parlamentul, cât și Guvernul, care au aprobat proiecte de legi și hotărâri, în condiții de minimă transparență, fără consultări și cu grave încălcări de procedură”, menționează grupul de ONG-uri.

Inițiatorii apelului își exprimă îngrijorarea față de deciziile luate, lipsa informațiilor despre un proiect ce urmează să consume bani publici precum și încălcarea gravă de procedurilor de elaborare a Hotărârii de Guvern și a proiectului de lege.

„Proiectul „Arena Chișinău” se desfășoară netransparent, ilegal, cu grave riscuri de corupție. Statul se obligă la costuri reale, patrimoniul statului este pus în pericol, în timp ce investitorul privat nu este obligat în nici un fel în același document. Funcționarii și demnitarii implicați în proces riscă să devină complici și, eventual, să răspundă în fața legii”, se menționează în apelul adresat Guvernului, ministerului Economiei, ministerului Justiției și ministerului Educației.

Organizațiile semnatare solicită:

1) Prim-ministrului Pavel Filip să dispună de urgență Cancelariei de Stat anularea înscrierii protocolare cu privire la aprobarea Hotărârii de Guvern, astfel încât în următoarele ședințe ale Guvernului hotărârea dată să fie anulată. Anularea înscrierii protocolare este o procedură legală de abrogare a actului normativ atunci, când au fost comise încălcări în procesul de aprobare a acestuia.

2) Ministerului Economiei și Infrastructurii și Guvernului Republicii Moldova să răspundă complet și de urgență solicitărilor de informație din partea societății civile.

3) Ministerului Economiei și Infrastructurii, să reinițieze procesul de promovare a prezentului proiect de parteneriat public-privat, în strictă conformitate cu norma legală, cu maximă transparență și incluziune a tuturor părților interesate. Instituția dispune atât de capacitate, cât și de experiență în acest domeniu.

4) Ministerului Justiției, să se expună, de urgență, asupra modului de promovare netransparent și cu încălcare de procedură legală a prezentului proiect. Procedurile de avizare, consultările interministeriale și cu societatea au un rol important în asigurarea calității actelor normative și a protejării intereselor statului. Aceste mecanisme au fost din nou încălcate.

5) Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ținând cont de încălcările din procesul de promovare a acestui parteneriat public-privat, să sisteze orice acțiune ce ar avansa procesul, punând în continuare patrimoniul statului și banii publici, în pericol.

În cazul refuzului de a abroga hotărârea de guvern sus-menționată, organizațiile semnatare își rezervă dreptul de a solicita deschis partenerilor europeni blocarea asistenței macrofinanciare, inclusiv a primei tranșe a acesteia, precum și să solicite altor parteneri blocarea finanțărilor externe, care implică mecanismele statului, inclusiv FMI, Banca Mondială, BERD și BEI.

Apelul a fost semnat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Centrul de Investigatii Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent din Chisinau, CPR Moldova, Institutul de Politici Publice, Transparency International Moldova și Watchdog.MD.