Poșta Moldovei și Combinatul de Vinuri „Cricova” ar putea fi scutite de achitarea unor taxe pentru anul trecut. În acest sens consiliul Concurenței examinează două notificări.

Potrivit uneia, Ministerul Economiei și Infrastructurii cere acordarea măsurii de sprijin pentru Î.S. „Poșta Moldovei” prin scutirea de la defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2017.

Iar cea de a doua, este o notificare parvenită de la Agenția Proprietății Publice cu privire la intenția acordării măsurii de sprijin pentru S.A. Combinatul de Vinuri „Cricova” prin scutirea de plata dividendelor aferente anului de gestiune 2017.

În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și punctelor de vedere de la terți, în legătură cu notificarea menționată. Observațiile și punctele de vedere pot fi transmise prin poștă la următoarea adresă: Consiliul Concurenței, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 73/1, MD-2001 sau prin fax la nr. 0 (22) 27-06-06.