La ședința din 25 mai, Consiliului Național al Monumentelor Istorice a avizat pozitiv proiectul de execuție de restaurare - Clădirea fostului gimnaziu pentru fete al zemstvei basarabene, în prezent - Liceul Gheorghe Asachi. Votul a fost unanim.

Potrivit lui, Ion Ștefăniță, directorul general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor șantierul urmează să demareze în luna iunie. El mai precizează că investiția în proiect este de 10 milioane de lei și va fi efectuată de primăria municipiului Chișinău.

Menționăm că, clădirea fostului gimnaziu de fete al zemstvei basarabene este un monument arhitectural şi istoric de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Zemstva gubernială a Basarabiei a luat în propria gestiune Gimnaziul Particular pentru Fete, fondat în 1864 de către Liubovi Beliugova. În luna martie a anului 1880, zemstva basarabeană gubernială a achiziţionat un lot de pământ viran, aflat la colţul străzii Guberniale şi Podoliei. La 24 mai 1881 a fost pusă piatra de temelie a gimnaziului, iar la 3 august 1882 – construcţia clădirii era terminată. Autorul proiectului şi a devizului era G. F. Lonsky, supravegherea – asigurată de arhitectul Kurkovsky.

Clădirea este construită cu două etaje, amplasată la intersecția străzilor Pușkin cu 31 august, ridicată pe un plan unghiular, cu faţadele aliniate liniilor roşii.

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie

Foto: Fb/Stefanita Ion de Moldavie