Pentru anul curent, bugetul Centrului Național Anticorupție (CNA) constititue 120 632,3 mii de lei, dintre care 97 de milione de lei sunt alocați pentru cheltuielile de personal. Mai exact acești bani vor merge pentru retribuirea muncii, asigurări sociale, asistenţa medicală, compensarea chiriei p/u angajaţi.

Alte 10,5 milioane de lei sunt alocați pentru bunuri şi servicii, cum ar fi servicii de gaz, apă, energie electrică, transport, reparații, poștă, pază ș.a.

Ceilalți bani sunt alocați după cum urmează:

– Prestaţii sociale (indemnizaţii la încetarea contract. de muncă, incapacitate, maternitate, creşterea copilului, …) – 3 170.4 mii de lei;

– Alte cheltuieli curente (cotizaţii de membru Egmond, plata docum. executorii) – 165 mii de lei;

– Mijloace fixe (procurarea maşina, utilajelor, mijloace de transport, softuri…) – 4 004.0 mii de lei;

-Stocuri de materiale circulante (combust., piese de schimb, produse alimentare, uz gospodăresc, rechizite de birou, echipament, cartuşe) – 5 269.9 mii de lei.