Constantin Șchipu, doctor habilitat, a adresat o scrisoare publică ministrei Monica Babuc prin care anunță că în testul de bacalareat la limba română conține o greșeală științifică. În replică, ministerul a venit cu o declarație în care spune că va analiza sesizările privind calitatea testelor de la BAC și a amintit de existența unui cod de etică care interzice profesorilor să se atace în public.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va analiza minuțios toate sesizările privind calitatea testelor de la examenul de bacalureat din sesiunea curentă și va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea unei evaluări corecte și obiective a răspunsurilor oferite de candidații care susțin examenul de bacalureat, se spune în declarația emisă de minister.

În același timp, autorii declarației spun că, consideră inoportună și contraproductivă analiza calității testelor înainte ca acestea să fie făcute publice. „Reconstituirea din memorie a subiectelor de la examen este interzisă, iar testele propriu-zise urmează a fi publicate pe pagina web a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare la data de 27 iunie 2018, odată cu afișarea în Centrele de Bacalureat a rezultatelor preliminare ale examenului”, precizează ministerul.

În declarați se amintește de existența unui Cod de etică al cadrului didactic, potrivit căruia „învinuirile publice adresate unor cadre didactice de către alte cadre didactice reprezintă o încălcare a prevederilor acestui cod”. Iar, ministerul a făcut un apel către profesori să respecte prevederile codului menționat, fără a leza onoarea, demnitatea și reputația profesională a autorilor testelor. În declarația de presă, precizându-se că autorii testelor sunt „experți în domeniu, cu vaste experiențe în calitate de autori de subiecte de olimpiadă și examene naționale, precum și deținători ai gradelor didactice unu sau superior/ai titlurilor științifice”.

Menționăm că, în scrisoarea deschisă adresată ministrei Monica Babcu, profesorul Constantin Șchiopu a depistat o greșeală științifică. „Conform unui item, elevilor li se cere să comenteze semnificația simbolului „cuvinte” ( care, de fapt, nu este un simbol, ci o sinecdocă) din secvența „…oamenii nu deschid cărţi subţiri/ iar dacă o fac/observă imediat/ că înăuntru sunt/ puţine cuvinte pe rând/ puţine cuvinte pe pagină. Aceeași situație a fost atestată și în testul de evaluare din cadrul pretestării, elevilor solicitându-li-se să comenteze simbolul „fete” din versurile „El se îndrăgostește de una și de mai multe fete deodată”. În temeiul celor enunțate, rog să fie examinat cazul, prin convocarea unei comisii formate din specialiști din domeniul teoriei literaturii, care să elucideze problema în vederea evitării consecințelor ce pot avea un impact negativ asupra rezultatelor elevilor.
Cu respect, C. Șchiopu, dr.hab., conf. univ.”, a scris Șchiopu pe o pagină de facebook.