A fost modificat cuantumul penalităților aplicate pentru întârziere sau refuzul de a livra marfa pentru Companiile participante la achizițiile publice pentru sistemul de sănătate. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern.

Până acum pentru nelivrarea produselor agentului economic i se aplica o penalitate de 50% din costul lotului. Iar dacă întârzia cu livrarea, amenda constituia 1% pentru fiecare zi de întârziere.

Acum, potrivit documentului Contractul-model prevede că penalitatea pentru primele 30 de zile calendaristice de întârziere, constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere. Pentru următoarele zile de întârziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

Potrivit notei informative a proiectului, scopul elaborării proiectului dat este îmbunătățirea activității și eficientizării managementului în domeniul planificării, achiziționării și distribuirii de către stat a medicamentelor, dispozitivelor medicale, transportului specializat medical și a serviciilor de mentenanță, serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru necesitățile sistemului de sănătate.