Avocatul Poporului a anunțat că se solidarizează cu protestul avocaților împotriva aplicării excesive a arestului preventiv. Instituția afirmă că în activitatea sa a constat aceleași încălcări ale dreptului la libertate și siguranță a persoanelor și deținerea acestora în condiții inumane și degradante. Astfel, sprijină acțiunea avocaților și eforturile pentru impulsionarea instanțelor de judecată să respecte prevederile legislației naționale ce țin de aplicarea măsurii preventive sub formă de arest și articolul 5 al Convenției europene pentru drepturile omului.

„Judecătorii trebuie întotdeauna să aibă în vedere că, pentru a nu lipsi garantarea libertăţii de esenţă, orice detenţie trebuie să fie excepţională, justificată în mod obiectiv şi să nu depăşească strictul necesar”, afirmă Avocatul Poporului Mihail Cotorobai.

Într-un comunicat remis presei, se mai spune că detenția persoanelor care urmează a fi trimise în judecată nu trebuie să constituie regulă, dar punerea în libertate poate fi subordonată unor garanții asigurând înfățișarea lor la ședințele de judecată, pentru toate celelalte acte de procedură și, dacă este cazul, pentru executarea hotărârii.

„Libertatea personală este o condiţie fundamentală de care trebuie să profite fiecare. Privarea ei este susceptibilă de a avea un impact direct şi negativ asupra beneficierii de multe alte drepturi, începând cu respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de reuniune, asociere şi exprimare, libertatea de circulaţie, etc.”, se arată în comunicat.

Precizăm că, marți, 26 iunie 2018, între orele 10.00 – 12.00 Uniunea Avocaților din Republica Moldova protestează împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest. Hotărârea rezidă din decizia quasi-unanimă a Congresului ordinar al avocaților din 6 octombrie 2017, prin care s-a exprimat dezacordul cu încălcarea sistemică a dreptului la libertate și siguranță a persoanelor și deținerea acestora în condiții inumane și degradante.