Astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 26 de subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și proiectul pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice. Ordinea de zi o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1116 din 22 august 2002
3. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor
4. Cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului
5. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare
6. Pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației
7. Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 645 din 7 august 2014
8. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993
9. Privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de cooperare dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România
10. Cu privire la completarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1273 din 19 noiembrie 2004
11. Pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri
12. Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu ovine și caprine
13. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative
14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
15. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
16. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
17. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
18. Pentru aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind consolidarea capacităţilor instituţionale ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 31 mai 2018
19. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
20. Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003
21. Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
22. Cu privire la veniturile colectate ale unităţilor/instituţiilor militare din subordinea Ministerului Apărării
23. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la Kiev la 30 mai 2018
24. Cu privire la aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei
25. Pentru modificarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat
26. Secrete