Alegerile locale din Chișinău au fost declarate nule printr-o decizie a Comisiei Electorale Centrale aprobată în ședința din 29 iunie. Potrivit deciziei, CEC a luat act de decizia instanței de invalidare a alegerilor locale noi, le-a anulat și a dizolvat Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1 și birourile electorale ale secțiilor de votare. În același timp, membrul CEC, Sergiu Gurduza a venit cu o opinie separată în care, potrivit lui, după decizia de anulare a alegerilor ar fi trebuit organizată votarea repetată.

Potrivit proiectului de decizie de anulare a alegerilor din Chișinău, al cărei autoare este Alinei Russu, președinta CEC, legiuitorul a stabilit în general că, după infirmarea alegerilor de către instanță, Comisia declară aceste alegeri nule și organizează alegeri repetate, excluzând din buletinul de vot candidații vinovați și înlocuind funcționarii electorali în funcție de vinovăția lor, votarea fiind valabilă fără a fi necesară atingerea pragului de participare la alegeri.

Însă, autoarea proiectului susține că în cazul în care se organizează votarea repetată a primului tur și nici un candidat nu întrunește mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, urmează a fi efectuat turul II, ceea ce este contrar prevederilor art.150 alin.(1) lit.c) din Codul electoral, care nu oferă posibilitatea suplimentară de identificare a câștigătorului prin vot. La rândul său, identificarea persoanei care a câștigat după criteriul celui mare număr de voturi este contrară prevederilor art.145 alin.(2) din Codul electoral, care stabilește necesitatea obținerii a mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate.

Astfel, potrivit deciziei, ar trebui organizate alegri noi, însă acest fapt este contrar art.150 alin.(2) din Codul electoral care prevede că „dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează”. Astfel, „în vedere concluziile expuse supra, Comisia conchide asupra necesității finalizării procedurilor electorale aferente alegerilor primarului general al municipiului Chișinău și dizolvării organelor electorale constituite pentru desfășurarea acestora”, a decis Comisia.

Gurduza afirmă însă, că după ce alegerile au fost declarate nule, Comisia Electorală dispune efectuarea în termen de două săptămâni a votării repetate în baza acelorași liste electorale și cu participarea acelorași birouri electorale și cu aceleași candidaturi, cu excepția cazului când concurenții electorali vinovați de încălcări ale prevederilor Codului Electoral sunt excluși din buletinele de vot în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Votare care se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat.

Potrivit lui, ulterior, dacă după votarea repetată nu a fost ales primarul vor avea loc alegeri noi, cu excepția cazului când vacanța funcției de primar a apărut în ultimul an înaintea expirarea mandatului (potrivit art. 150 p. 1 din Codul Electoral. Opinia integrală a lui Sergiu Gurduza poate fi citită mai jos: