Trei industrii au influențat negativ sectorul industrial în primele patru luni ale acestui an: industria produselor lactate, industria farmaceutică și industria producătoare de mașini și utilaje de utilizare generală. Dacă aceste ramuri nu ar fi evoluat negativ, creșterea sectorului industrial ar fi fost de cel puțin 9%, susțin specialiștii de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, citați de Mold Street.

Potrivit unei analize realizate de MEI, industria produselor lactate continuă să descrească deja de aproape un an. În ianuarie-aprilie 2018 volumul producției de lactate a înregistrat o diminuare de 18%, din cauza productivității scăzute, descreșterii şi concentrării efectivului de animale în sectorul casnic, descreşterii producției de lapte. Cota exporturilor este foarte joasă (doar 7% din volumul vânzărilor), însă importurile de lactate în țară sunt în creștere (+4,1%). Aceste circumstanţe generează costuri de producție suplimentare și presiuni concurențiale pentru producătorii din sector.

Industria farmaceutică este la fel în diminuare a șasea lună consecutiv. Producția de preparate farmaceutice a diminuat cu 31%. MEI constată că situaţia poate fi legată de retragerea unor operatori străini de pe piaţa farmaceutică internă, precum și de situaţia concurențială nefavorabilă în sector.

Industria producătoare de mașini și utilaje de utilizare generală este o altă subramură care înregistrează scăderi continui ale producției. Aceasta ocupă o cotă de circa 2,3% în totalul producției industriale, iar în primele 4 luni ale anului 2018 a înregistrat descreșteri constante (-25% cumulativ). Factorul de bază care a influențat descreșterea industriei date a fost restrângerea producției de pe piețele externe, unde volumul vânzărilor s-a diminuat cu 59%.

Şi industria extractivă este o ramură instabilă, care în ianuarie-aprilie a înregistrat rezultat negativ (-11,4%), din cauza factorilor meteorologici (temperaturile medii scăzute din luna martie 2018).

Un alt sector ce este încă în regres, este cel al construcțiilor (-1,7% în I trimestru 2018), dar și unele ramuri industriale cum este industria de producere a cimentului, varului, ipsosului la fel prezintă evoluții negative.