Anual în Republica Moldova sunt generate circa 4.000 de tone de deşeuri medicale periculoase, nimicirea cărora ajunge la nouă milioane de dolari. În aceste condiții, fiecare spital trebuie să dispună de un spațiu de stocare temporară a deșeurilor medicale, unde acestea vor fi păstrate între 48 și 180 de ore. Acestea sunt prevăzute de Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat de Guvern pe 11 iulie, transmite Mold Street.

Potrivit unor estimări efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 85% din totalul deşeurilor medicale din lume pot fi considerate inofensive şi gestionate ca deşeuri menajere, iar celelalte 15% sunt materiale periculoase – infecţioase, toxice sau radioactive şi care necesită tratare sau distrugere. Din această cauză, în Regulament se prevede ca deșeurile periculoase să fie distruse prin cremațiune în termen de 180 de zile după depozitare, pentru a elimina riscurile de apariție a maladiilor.

Potrivit Ministerului Sănătății, actualmente, la nivel raional ar fi necesar de procurat şi instalat un autoclav cu o capacitate de 200 litri necesar pentru tratarea deşeurilor infecţioase, costurile investiţiilor estimativ constituind – 3,9 milioane dolari.

Totodată, estimările instituţiei relevă că la nivel naţional estimativ anual se produc 26 tone de deşeuri anatomo-patologice. Costul transportării şi înhumării unui kilogram de acest tip de deşeuri constituie 20 lei, respectiv doar pentru transportarea şi înhumarea deşeurilor anatomo-patologice sunt necesare 520.000 lei.

Aceste costuri ar urma să fie acoperite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).