Partidul Acțiune și Solidaritate a acționat în judecată Banca Națională și pe guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, privind accesul la informație. Cererea a fost restituită de către judecătoarea Diana Tricolici, iar unul dintre motivele invocate este pentru că nu are „certitudinea că Maia Sandu este Președintele PAS”.

Potrivit încheierii din 4 iunie curent, magistrata a restituit cererea fiindcă potrivit codului de procedură civilă, cererea de chemare în judecată se semnează de reclamant sau de reprezentantul lui împuternicit. Însă, „din înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată nu rezultă cu certitudine că Maia Sandu este Președintele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate””, se arată în încheierea judecătoriei.

De asemenea, în document se menționează că în lipsa deciziei cu privire la alegerea conducătorului partidului și extrasului din registrul organizațiilor necomerciale, din care ar rezulta persoana aleasă în calitate de președinte al partidului, judecătorul este în imposibilitate de a consulta funcția semnatarului. „Prin urmare nu s-a demonstrat împuternicirile acordate Maiei Sandu, în vederea reprezentării în instanța de judecată. În consecință, judecătorul a ajuns la concluzia că cererea de chemare în judecată a fost semnată și depusă în instanța de judecată de o persoană neîmputernicită”, se mai spune în încheiere.

Totodată, judecătoarea subliniază că aceste „exigențe procesuale nu reprezintă simple formalități, ci sunt dictate de prevederi legale” menite să înlăture de la examinare solicitări formulate de persoane terțe sau reprezentanți cărora subiecții raportului material juridic litigios nu le-a conferit asemenea împuterniciri.

Menționăm că, potrivit încheierii reclamantul se poate adresa din nou în instanța de judecată, împotriva aceluiași pârât, cu același obiect și același temei după înlăturarea încălcărilor enunțate.

Precizăm că PAS a acționat în judecată BNM după ce instituția a refuzat furnizeze informații dacă „Victoriabank și-a recuperat plasamentele din BEM, respectiv dacă a primit bani din garanțiile acordate de Guvern prin intermediul BEM cu indicarea sumei, a perioadei de plată și din care garanție”, a menționat pentru TV8 Cristina Bujor, purtătoarea de cuvânt PAS.