Guvernul vrea să modifice Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție. Potrivit unui proiect de lege, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un solicitant unic ce a împlinit vârsta de 18 ani constituie echivalentul a 100 mii de euro.

Totuși, în cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie (în continuare – Solicitant principal), va fi achitat echivalentul a 100 mii de euro pentru Solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al Solicitantului principal (soț / soție, copii, părinți).”. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și supus consultărilor publice până la 15 august curent.

Proiectul mai prevede că în cazul unei familii compuse din cinci sau mai multe persoane, inclusiv Solicitantul principal, va fi achitat doar echivalentul a 155 mii euro pentru întreaga familie. Valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro.

Completările la „Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție” prevăd și faptul că verificarea bunei reputații economice și financiare și evaluarea riscului în privința ordinii și securității publice a Solicitantului este efectuată de Comisie, precum și de una sau mai multe companii specializate în investigații. Companii care, la rândul său, vor fi selectate de Comisie și contractate de Secretariatul Comisiei.

Potrivit notei informative a proiectului, necesitatea completării Hotărârii de Guvern nr. 786/2017 cu reglementări specifice mecanismului de aplicare la Program este esențială pentru asigurarea implementării cu succes a Programului și lansarea unui Program funcțional în cel mai scurt timp. În acest sens, elaborarea prezentului proiect are la bază o cercetare empirică, precum și preluarea celor mai bune practici în privința punerii în aplicare a unor programe similare, implementate cu succes, din așa state precum Spania, Portugalia, Cipru, Letonia, Malta, Canada, Australia și Grecia.

Proiectul supus consultărilor publice stabilește și lista taxelor și plăților care urmează a fi acchitate de solicitanți pentru dobândirea cetățeniei R. Moldova.

Amintim că, la 11 iulie curent, Ministerul Economiei al R. Moldova a semnat un contract cu un consorțiu de companii care se vor ocupa de implementarea Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție. Este vorba despre consorțiul de companii MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd, care a figurat în investigația jurnalistei omorâte în Malta.