Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) desfășoară anual controale în cadrul cărora este examinată starea podurilor din țară. Verificările mai sunt efectuate și la necesitate, în cazul în care au loc calamități naturale sau alte situații excepționale, care pot afecta starea podurilor sau pot duce la reducerea capacității portante a acestora, informează MOLDPRES.

Astfel, în urma verificărilor desfășurate de subdiviziunile teritoriale ale ASD, este luată decizia privind locurile unde este necesară intervenția specialiștilor. În caz de necesitate, aceștia desfășoară lucrări de întreținere sau de reabilitare.

Lucrări de întreținere periodică finanțate din fondul rutier, se execută permanent, pe parcursul anului, în funcție de defectele și degradările depistate la examinările periodice.

Șeful Serviciului Poduri din cadrul Direcției întreținere Drumuri și Poduri a ASD, Sergiu Galușca, a declarat pentru agenție că, în prezent, sunt în proces de expertizare sau elaborare a proiectelor de execuție privind remedierea defectelor sau a degradărilor depistate la 32 de poduri, acestea fiind prioritizate și propuse pentru includerea în programul de reparații capitale pentru următorii ani.

Potrivit datelor ASD, în prezent au loc lucrări de reparație capitală finanțate din fondul rutier la opt poduri din țară.

Totodată, din surse de finanțare externă sunt în proces de reparație capitală sau la etapa de inițiere a lucrărilor, aproximativ 85 poduri. Durata de executare a lucrărilor este multianuală, în funcție de complexitatea și lungimea traseelor contractate.

Datele ASD mai arată că în Republica Moldova există 851 de poduri, cu o lungime totală de peste 20 de km. Dintre acestea, circa 400 de poduri sunt pe drumuri republicane, 375 – pe drumuri regionale și 81 – pe drumuri magistrale.

Un pod rutier din Italia s-a prăbușit pe 14 august, provocând moartea a cel puțin 38 de persoane, printre care și un moldovean. Un alt cetățean al țării noastre a fost rănit în urma tragediei.