Comitetul ONU Împotriva Torturii cheamă Federația Rusă, ca prin intermediul negocierilor în formatul 5 + 2, să încurajeze adoptarea unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a torturii și a altor rele tratamente, ținând cont de vacuumul legal din regiunea transnistreană.

Recomandarea a fost făcută în observațiile finale ale Comitetului pe marginea celui de-al șaselea raport al Federației Ruse, constatările și recomandările Asociației Promo-LEX și a Organizației Mondiale Împotriva Torturii.

Promo-LEX în parteneriat cu OMCT au prezentat în atenția experților Comitetului, Raportul privind asigurarea protecției dreptului de a nu fi supus torturii sau altor rele tratamente în regiunea transnistreană. În acest raport, a fost atrasă atenția asupra faptului că obligațiunea extrateritorială a statelor în a preveni tortura și alte relele tratamente este aplicată chiar și atunci când statele exercită indirect sau direct, de facto controlul efectiv asupra persoanelor sau teritoriilor. Acest raport a adus în atenția experților fapte care confirmă existența torturii și altor rele tratamente în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, existența imunității totale în privința acestor acte ilegale, lipsa unor mecanisme eficiente de apărare și monitorizare a drepturilor omului în regiune. Totodată, a fost atrasă atenția experților asupra obligațiunii extrateritoriale a Federației Ruse în a preveni și a combate tortura și alte rele tratamente în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, deoarece exercită controlul efectiv asupra acestui teritoriu și a administrației de la Tiraspol.

Constatările și recomandările Promo-LEX și OMCT au fost luate în considerare de Comitet, care a confirmat obligația Federației Ruse în conformitate cu articolul 2 și 16 ale Convenției (CAT), în a preveni și a combate tortura și alte rele tratamente în regiunea transnistreană a Republicii Moldova asupra căreia exercită control efectiv.

Textul integral al observațiilor finale ale Comitetului ONU Împotriva Torturii, este disponibil AICI.