La ora actuală, doar 53% din populația ţării este conectată la apeduct cu apă potabilă și apă tehnică. Un număr şi mai mic - circa 23% au acces la rețelele de canalizare. Problema aprovizionării insuficiente cu apă și canalizare a localităților din Republica Moldova a fost discutată astăzi în cadrul unei ședințe de lucru la Guvern.

În acest context, premierul Pavel Filip a cerut responsabililor din domeniu să elaboreze în cel mai scurt timp un master-plan pe țară privind aprovizionarea cu apă și canalizare şi să facă inventarierea tuturor rețelelor de apă și canalizare. Totodată, urmează a fi reorganizată Agenția „Apele Moldovei”, astfel  încât să fie posibilă centralizarea serviciilor în așa mod, încât tarifele să fie accesibile pentru cetățeni.

Actualmente, în Republica Moldova dispun de sisteme de alimentare cu apă 52 de municipii și orașe şi 708 sate, ceea ce reprezintă 45,3% din localitățile țării.