Președintele Parlamentului, Andrian Candu, îndeamnă studenții, masteranzii și doctoranzii să facă stagiul practic în legislativ. Parlamentul oferă 25 de locuri în secretariatele comisiilor permanente și în cadrul direcțiilor din Secretariatul legislativului.

„O veste bună tinerii care adesea mă întreabă cum pot face un stagiu de practică în Parlamentul Republicii Moldova: înscrierile sunt deschise! Vă provoc să învățați prin participare la procesul legislativ, la ședințele Parlamentului și comisiilor acestuia. Acum puteți face parte dintr-o nouă generație de profeșioniști care să facă schimbarea” a scris Andrian Candu pe o rețea de socializare.

La Programul de stagii pot candida studenții în anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţii societăţii civile. Stagiarii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.

De asemenea, potențialii stagiari trebuie să fie tineri de până la 30 de ani, care cunosc limba română și o limbă de circulație internațională, nu au antecedente penale nestinse sau alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice. Tinerii trebuie să aibă media de minim 8,5 la ultima sesiune academică sau, în cazul celor angajați, experienţă de lucru de până la 2 ani în cadrul unei organizaţii neguvernamentale. Totodată, ei nu trebuie să fie soţul/soţia, rudă până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică.

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de până la 3 luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (februarie – iulie și septembrie – decembrie). Parlamentul desfășoară programe de stagii din 2014.

Dosarul de concurs poate fi depus până pe data de 28 septembrie.Președintele Parlamentului, Andrian Candu, îndeamnă studenții, masteranzii și doctoranzii să facă stagiul practic în legislativ. Parlamentul oferă 25 de locuri în secretariatele comisiilor permanente și în cadrul direcțiilor din Secretariatul legislativului.