Guvernul a dat aviz negativ la proiectu de lege depus de către deputații PLDM, prin care se propun modificări în Codul Electoral pentru asigurarea alegătorilor din diasporă cu drepturi speciale. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de luni a Executivului.

Potrivit acesteia, nu poate fi introdusă noțiunea de „alegător din diasporă” pentru că potrivit Codului electoral cetățenii Republicii Moldova care domiciliază în afara țării beneficiază de drepturi electorale depline în condițiile codului respectiv. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt obligate să creeze condiții pentru ca cetățenii să îşi exercite liber drepturile lor electorale.

În legătură cu propunerea ca cetățenii din afara țării să poată vota în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat, în hotărâre se spune că, calitatea de cetățean poate fi demonstrată în fața organelor electorale doar printr-un act de identitate valabil.

„Or identificarea alegătorilor în procesul votării este relevantă, având în vedere că ar putea apărea deficiențe la stabilirea identității cetățenilor care au acte de identitate expirate, în acest sens fiind importantă însăși fotografia din actul de identitate”. În același timp, autorii avizului fac referință la un raport de monitorizare a alegerilor anticipate din 2010 care spune: „Practica de a permite alegătorilor să voteze cu acte de identitate expirate ar trebui revăzută în scopul evitării unor posibile abuzuri și a limitării folosirii listelor electorale”.

Propunerea privind acordarea posibilității pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare de a vota în două zile consecutive, sâmbătă şi duminică, sau în orice alte două zile consecutive, prin derogare de la regula desfășurării alegerilor într-o singură zi
prevăzută la art. 8 din cod, este „nejustificată, având în vedere că aceasta poate necesita resurse financiare și organizatorice sporite”, se spune în aviz.

Respectiv nici propunerea ca oamenii din diasporă să poată susține financiar partidele politice nu a fost susținută pentru că „Propunerea formulată la art. 13 alin. (10), precum și modificarea operată la art. 41 alin. (3) lit. c) nu au fost corelate cu norma de la art. 41 alin. (1) din cod, care prevede expres că pentru finanțarea activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, științifică sau din cea de creație, desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova”.

Avizul integral poate fi citit mai jos: