În perioada 29 septembrie - 31 decembrie, în sectoarele arendate în scop de gospodărire cinegetică este permisă vânătoarea la mistreți. Începând cu 3 noiembrie până la 30 decembrie va fi deschisă vânătoarea și în fondul forestier gestionat de Agenția Moldsilva.

Anul curent, limita totală de recoltare a mistreților este de 1138, fiind stabilită pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane, precum și în scopul evitării apariției efectelor negative social-economice, prevenirii contaminării culturilor agricole, care ar aduce prejudicii agricultorilor și producătorilor agricoli din alte domenii conexe.