La începutul anului 2018, în Republica Moldova locuiau 629,6 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 17,7% din numărul total al populației stabile. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, iar 56,6% locuiesc în mediul rural. Referitor la structura acestui contingent de vârstă, se constată că fiecare a treia persoană are 60-64 ani, iar 13,2% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani, spune datele Biroului Național de Statistică.

În mediul urban predomină vârstnicii de până la 69 ani, iar în mediul rural sunt înregistrate ponderi mai mari ale vârstnicilor din grupe de vârstă de 70 ani și mai mult comparativ cu mediul urban.

În prezent, durata medie a vieţii femeilor ce au atins vârsta de 60 ani constituie 20,5 ani, iar a bărbaţilor – 16,4 ani, diferenţa fiind de 4,1 ani. Speranţa de viaţă la vârstnicii din mediul urban este mai mare cu 2,6 ani decât la cei din mediul rural, fiind respectiv de 20,3 şi 17,7 ani.

Valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari în anul 2017 a alcătuit 1547,5 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%. Minimul de existenţă pentru pensionari diferă în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, pentru pensionarii din oraşele mari acesta constituie 1732,3 lei, comparativ cu 1463,5 lei pentru cei din sate şi 1562,7 lei pentru cei din alte oraşe.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 94 la sută în anul 2017, comparativ cu 79 la sută în anul 2013. Mărimea medie a pensiei la bărbaţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 108,7%, iar în cazul femeilor – 88,1%.

Numărul persoanelor vârstnice (de 60 ani şi peste) active din punct de vedere economic în anul 2017 a fost de 117,1 mii, ceea ce constituie 9,3% din totalul persoanelor active și 19,2% din populația totală din aceeași grupă de vârstă.

Fiecare a doua persoană ocupată lucrează în activităţi agricole, declarând gospodăria țărănească sau terenul agricol ca loc principal de muncă. Fiecare a șasea persoană lucrează în sfera serviciilor sociale, prestate în special de stat. Astfel, 57,5% din bărbaţi lucrează în sectorul agricol, 9,7% – industrie, 6,5% – învăţămînt, 4,9% – comerț. În rândul femeilor distribuţia se prezintă astfel: 57,9% în agricultură, 14,0% – învăţămînt, 7,4% – sănătate şi asistenţă socială, 6,3% – comerţ.