Moldovenii vor putea călători în Turcia în baza buletinelor de identitate, iar turcii în Moldova. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului privind abolirea reciprocă a vizelor, încheiat la Ankara la 1 noiembrie 2012.

Protocolul urmează a fi parte integrantă a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor şi va intra în vigoare în a 30 zi de la recepţionarea ultimei notificări prin care Părţile Contractante se vor notifica reciproc, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne legale care sunt necesare pentru intrarea lui în vigoare. Protocolul urmează să rămână în vigoare pe perioada valabilităţii Acordului şi va înceta în mod automat, moment în care va înceta Acordul.

Călătoriile reciproce în baza actelor interne nu acordă dreptul la muncă. Persoanele care doresc să intre pe teritoriul unei Părţi
contractante cu scopul de a munci, de a exercita o profesie sau la studii, precum şi cei care doresc să stea pentru o perioadă mai mare de 90 zile sunt obligaţi să obţină o viză înainte de călătorie.