Necesitatea unui sistem de vot prin internet este argumentată de importanța asigurării dreptului la vot al cetățenilor aflați peste hotarele țării, dar și a altor categorii de alegători care nu se pot prezenta la vot în ziua alegerilor. În prezent, în Republica Moldova există atât premise care ar putea facilita dezvoltarea și implementarea votului prin internet, cât și unele riscuri. Sunt unele dintre concluziile prezentate în Studiul „Percepția cetățenilor față de instrumentele tehnologiei informației în perspectiva implementării votului prin Internet”.

Potrivit datelor acestuia 86% din respondenți au răspuns că ar utiliza votul electronic dacă va fi introdus în cadrul alegerilor din Republica Moldova. Pe de altă parte, studiul arată că contextul socio-politic actual și gradul de încredere în instituțiile publice nu sunt favorabile implementării votului prin internet. Datele studiului arată că, doar 11% din cei chestionați au fost în totalitate de acord iar 21% au fost parțial de acord cu faptul că nivelul de încredere al cetățenilor față de instituțiile statului este suficient de înalt pentru implementarea sistemului de vot prin internet. De asemenea, studiul mai menționează că, fie chiar și un exercițiu de testare a votului prin internet ar implica costuri și eforturi considerabile din partea actorilor implicați.

În concluzie, autoarea studiului subliniază că, „la nivel de legislație, trebuie întreprinse măsuri de modificare a cadrului legal care să includă atât reglementarea aspectelor tehnice ale votului prin internet, cât și a procedurilor de management a procesului electoral și altor operațiuni în contextul unui mecanism de vot bazat inclusiv pe tehnologiile informaționale”. Totodată, încrederea cetățenilor față de administrația publică și procesele democratice stă la baza votului prin Internet practicat cu succes în țări precum Estonia sau Elveția. În acest sens, instituțiile relevante ale Republicii Moldova ar trebui să lucreze intens asupra sporirii încrederii cetățenilor în procesele democratice, asigurând astfel un sistem de vot corect și transparent.

În această ordine de idei, studiul mai propune și un set de recomandări, precum: obținerea încrederii și implicarea actorilor-cheie interesați în procesul de dezvoltare a sistemului de vot prin internet; asigurarea accesului diasporei la instrumente de semnătură electronică; asigurarea unui nivel înalt de transparență a procesului; implementarea treptată a proiectelor‑pilot etc. Toate acestea sunt menite să contribuie la sporirea încrederii cetățenilor față de tehnologiile informației în perspectiva implementării votului prin Internet.