Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, la 12 octombrie 2018, prelungirea cu trei luni a termenului de vânzare a acțiunilor nou-emise de către BC „Moldindconbank” S.A., ca pachet unic în mărime de 63.89 la sută din capitalul social al băncii.

Pachetul de acțiuni a fost expus anterior spre vânzare în perioada 3-17 iulie, curent, la un preț inițial de vânzare de 239,5 lei per acțiune, valoarea totală fiind de peste 760 milioane de lei. Banca a publicat și un memorandum investițional în care este prezentată situația băncii.

BC „Moldindconbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.