Hotărârea de azi a instanței de judecată de a declara nul procesul-verbal prin care Andrei Năstase a fost amendat pentru agitație electorală în ziua alegerilor, are incidență și asupra invalidării alegerilor, consideră avocatul lui Andrei Năstase, Dumitru Pavel.

Apărătorul susține că intenționează să înainteze un demers de revizuire a cauzei privind invalidarea alegerilor.

În primul rând, vom aștepta ca decizia să intre în vigoare, or, dat fiind fapătul că este cu termen de atac în 15 zile, bănuim că organele de poliție își vor exercita această cale de atac. Dacă va rămâne în vigoare această hotărâre după examinarea în instanța de apel sau dacă va intra în vigoare fără să fie contestată, în opinia noastră, acesta este temei de a revizui procedura civilă în baza căreia au fost invalidate alegerile”, a declarat Dumitru Pavel, contactat telefonic de TV8.

„La etapa dată există doar o posibilitate de a sancționa pretinsa agitație electorală în ziua alegerilor. Această sancțiune este contravențională, cu amendă, or, observăm că instanța în procedura contravențională a constatat că această faptă și sancțiune nu poate fi aplicată și nu există. Asfel, hotărârea de azi are incidență și asupra invalidării alegerilor”, a mai spus avocatul.

Amintim că azi, instanța de judecată a declarat nul procesul-verbal prin care Andrei Năstase a fost amendat pentru agitație electorală în ziua alegerilor. Hotărârea a fost emisă astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Centru.