Comisia Electorală Centrală anunță că s-a sesizat vizavi de informațiile publicate de RISE Moldova privind corectitudinea informației din Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA). CEC informează că Registrul de Stat al Alegătorilor a fost creat în anul 2014, prin importarea automată din Registrul de Stat al Populației (RSP) a datelor privind persoanele care aveau 18 ani împliniți și dețineau cetățenia Republicii Moldova.

„Așa cum datele despre persoanele menționate în investigație, la acel moment, erau incluse în RSP, acestea au fost introdus automat și în RSA. Subliniem că Registrul de Stat al Alegătorilor nu permite operatorilor să introducă alegători, în mod manual, să creeze identități sau IDNP-uri, iar toate operațiunile efectuate în sistem sunt înregistrate și verificate. Datele din RSA sunt actualizate zilnic, în baza informației din RSP, în baza unui sistem de interoperabilitate. În momentul când, în RSP unei persoane îi este retrasă cetățenia sau este declarată decedată, în RSA persoana nu este exclusă, dar îi este anulat statutul de alegător”, se spune într-un comunicat al instituției.

Tot acolo, se menționează că identitatea falsă a persoanelor, reprezintă o abatere penală și este anulată prin hotărârea instanței de judecată, care ulterior este transmisă către Agenția Servicii Publice (anterior CRIS ”Registru”), deținătoarea Registrului de Stat al Populației. Așa cum la momentul proiectării Registrului de Stat al Alegătorilor, acesta nu a fost programat pentru astfel de situații, datele despre aceste persoane au rămas în continuare active.

CEC mai spune că nu aplică în mod arbitrar statutul de retras persoanelor incluse în RSA. Iar în privința experimentului RISE prin care o identitatea falsă a unei persoane a fost inclusă în RSA, CEC spune că nu a demonstrat altceva decât că sistemul funcționează, dar nu presupune că persoana în cauză din oficiu va vota la următoarele alegeri.

„Aplicația înregistrare prealabilă, nu stă la baza formării listelor electorale, dar reprezintă o informație statistică, necesară pentru deschiderea secțiilor de votare extrateritoriale peste hotarele țării”, se mai spune în comunicatul CEC.

Precizăm că RISE în investigația sa spune că au rămas patru luni până la alegerile parlamentare din februarie 2019, iar în Registrul de Stat al Alegătorilor se găsesc și numele unor infractori străini cu identități false, vânați de cei mai buni polițiști din lume. Unii dintre ei au drept de vot în circumscripțiile electorale din capitală, asta chiar dacă au fost capturați, condamnați sau extrădați în țările de unde au fugit.