Primăria municipiului Chișinău informează că unitățile de comerț ambulant și staționare provizorii din capitală vor fi evacuate sau reamplasate etapizat, conform unui plan aprobat de către autoritățile administrației publice locale. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul interimar Ruslan Codreanu.

Astfel, toate unitățile de comerț ambulant care sunt amplasate în preajma edificiilor autorităților publice centrale și locale, a misiunillor diplomatice, a instituțiilor de învățământ și medicale sau locașuri sfinte vor fi reamplasate sau evacuate. Acest lucru este valabil și pentru gheretele care se află în apropierea spațiilor publice, sau în a unităților comerciale staționare, în cazul în care acestea comercializează produse similare.

Evacuarea sau reamplasarea unităților de comerț ambulant va avea loc în mai multe etape. Unitățile de comerț ale căror termen de valabilitate au expirat mai mult de 6 luni sau sunt abandonate vor fi evacuate în primul rând. Ulterior, vor fi vizate gheretele din zona istorică a orașului și cele de pe bulevardele și de pe străzile principale din sectoare.

Preturile de sector vor fi responsabile de evacuarea gheretelor și vor raporta lunar despre executarea Planului de evacuare a unităților de comerț.