Republica Moldova va prelua experiența Letoniei în domeniul dezvoltării rurale, prin prisma programului LEADER. Despre aceasta a anunțat Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului după o întrevedere cu un grup de specialiști ai ministerelor agriculturii și protecției mediului și dezvoltării regionale din Letonia.

În cadrul discuțiilor, specialiștii letonieni au vorbit despre principalele aspecte ale abordării LEADER în Letonia, constituirea Grupurilor de Acțiune Locală, realizările și oportunitățile de dezvoltare. Specialiștii moldoveni au fost interesați de experiența Letoniei și au convenit să intensifice colaborarea pe domeniul dezvoltării rurale.