Asociația Promo-LEX susține recomandarea privind anularea interdicției de a efectua agitație electorală în ziua alegerilor și în ziua precedentă cu excepţia spaţiului unde autorităţile pot interveni şi sancţiona promt, adică teritoriul secţiei de votare și spațiul adiacent acesteia. În același timp, Promo-LEX precizează că această propunerea este unica luată în considerație de către Comisia juridică, numiri și imunități, din totalul de 25 de recomandări și opt concluzii cu caracter de sinteză formulate de către Asociație în Nota informativă privind necesitatea îmbunătățirii cadrului legal.

Însă, experții Promo-LEX afirmă că această modificare va avea efectul scontat doar în condițiile unor modificări complexe și sistemice legale. Excluse din context și implementate în mod separat modificarea poate să nu producă efectul scontat, ci dimpotrivă să denatureze esența procedurilor democratice de vot.

În același timp, asociația subliniază că agitația electorală, indiferent de timpul desfășurării acesteia nu presupune permisiunea de corupere a alegătorilor. „Însuși asocierea în cauză care pare că s-a înrădăcinat în discursul public autohton este un indicator în plus asupra multiplelor probleme sistemice privind respectarea legislației electorale. Or, Promo-LEX cu fiecare ocazie a subliniat că coruperea alegătorilor urmează să fie sancționată la orice etapă a procesului electoral, indiferent de faptul că este permis sau nu agitație în ziua alegerilor și precedentă acesteia”, se spune într-un comunicat Promo-LEX.

Reprezentanții asociației mai spun că au constatat cu regret că nu sunt la prima experiență de deturnare și scoatere din context de către factorii de decizie, surse media și formatori de opinie a constatărilor formulate de Asociația Promo-LEX în publicațiile sale. „În aceste circumstanțe, considerăm că suntem martori dar și victime a unui proces aparent coordonat de utilizare cu rea credință, a constatărilor, numelui și imaginii Asociației Promo-LEX. Ținem să subliniem că prestația actorilor politici, factorilor de decizie, surselor media și formatorilor de opinie cu scopul promovării unor inițiative înguste, scoase din context și mediatizate cu rea credință pot genera un șir de efecte adverse contrare normelor democratice. Ne exprimăm dezacordul total față de tehnicile de comunicare publică la care asistăm, pe care Promo-LEX le apreciază drept manipulatorii”, se mai spune în comunicatul asociației.

În contextul celor expuse Asociația Promo-LEX reiterează:

– abordarea de către factorii politici de decizie într-o manieră echidistantă și profesionistă a tuturor recomandărilor propuse de către organizațiile neguvernamentale pe aria de expertizare a acestora;
– tratarea sistemică și plenară de către deputați a tuturor recomandărilor formulate de Promo-LEX și expuse în Nota informativă privind Solicitarea Comisiei juridice, numiri și imunități, Parlamentul Republicii Moldova, nr.259 din 20 august 2018;
– modificarea legislației la capitolul agitație în ziua alegerilor și precedentă acesteia în spiritul standardelor democratice și în sistem cu implementarea altor recomandări propuse de Promo-LEX. Evitarea practicii de scoatere din context a unor inițiative singulare, care pot produce efecte adverse în lipsa unei abordări complexe și sistemice.