Din numărul total de salariați din Republica Moldova, doar 0,9% reprezintă persoanele cu dizabilități. Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, peste 46% din persoanele cu dizabilitate cu vârsta de peste 15 ani sunt ocupate în câmpul muncii, comparativ cu 66% în cazul persoanelor fără dizabilitate.

Datele sunt prezentate în ultimul Raport social anual pentru anul 2017, pulicat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Conform raportului, nivelul de ocupare al acestor persoanel este determinat de gradul de dizabilitate.

Cea mai mare pondere a persoanelor cu dizabilităţi în numărul total de salariaţi se înregistrează în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale – 1,8%, industriei – 1,2%, agricultură, silvicultură și pescuit – 1,0%.

Cei mai mulți salariați cu dizabilitate, 28,7 la sută, activează în administrație, învățământ, artă și activități de recreere. 23,6% sunt angajați în sănătate şi asistenţă socială, 19,3% în agricultură, silvicultură şi pescuit, 7,7% în domeniul transport și depozitare și 5% în comerț cu ridicata și cu amănuntul. De asemenea, persoane cu dizabilități lucrează în domeniile legate de informații și comunicații, construcții.