Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță că a fost lansat Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Astfel, va fi facilitat accesul factorilor de decizie, instituțiilor publice, agenților economici și publicului larg la informațiile legate de emisii și poluanți.

Prin acest registru se formează o resursă informațională privind datele despre poluarea mediului, emisiilor de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze și transferului de deșeuri și poluanți.

Potivit unui comunicat de presă al ministerului, crearea mecanismului de raportare și monitorizarea emisiilor de poluanți, precum și utilizarea lui în calitate de instrument de luare a deciziilor si acces la informații va facilita  asigurarea implementării unor sisteme informaţionale de mediu accesibile publicului.