În Republica Moldova, patru din zece șomeri înregistraţi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt tineri, cu vârstele cuprinse între 15-29 ani. Potrivit agenției, acest lucru se întâmplă din cauza că o parte din tineri nu sunt informați corect privind viitoarea carieră, a nedorinței unor angajatori de a încadra în câmpul muncii tineri fără experiență sau lipsa unor competențe profesionale și personale ce le-ar permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă. Astfel, astăzi a fost lansată o aplicație mobilă, care într-o manieră atractivă le sunt furnizate tinerilor și altor categorii de beneficiari, informaţii care să-i sprijine în luarea deciziilor privind alegerea studiilor potrivite, cunoașterea și aplicarea tehnicilor de căutare și obținere a unui loc de muncă conform aspirațiilor. Aplicația este disponibilă gratis în Play Market.

„Aplicația mobilă este una pe cât de utilă, pe atât de impresionantă, din două motive: această aplicație îmbină perfect aspectul interactiv și cel de instruire/ghidare. Astfel tinerii, care petrec mult timp navigând online de pe telefonul mobil, vor putea să-și verifice, ghidaţi de curiozitate, abilitățile pe care le posedă și ce ocupație li se potrivește cel mai bine și totodată, tinerii vor putea să-și vizualizeze viitorul și să depună eforturi pentru a-şi atinge scopul”, a declarat secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi.

„Prin aplicația mobilă respectivă ne dorim să ajutăm tinerii să identifice abilitățile pe care le dețin și domeniul unde pot dezvolta cariere de succes”, a subliniat coordonatorul Programe OIM, Violeta Vrabie.

ANOFM mai spune că studiile din domeniu, demonstrează că tinerii iau primele decizii privind alegerea profesiei la vârsta de 15-18 ani şi asupra acestor decizii influenţează mai mult rudele, prietenii și mai puțin propriile interese şi aspiraţii. Există totuși un interes sporit, dar şi o necesitate mai pregnantă de informare pentru autocunoaștere la etapa adolescenței și din această cauză este critică intervenţia serviciului de ghidare în carieră.

La moment, la ANOFM sunt înregistrați cu statut de șomer, circa 4029 de tineri, cu vârstele între 16-29 de ani. De la începutul anului, au fost încadrați în câmpul muncii circa 3938 de tineri.

Pe parcursul a nouă luni ale anului 2018 au absolvit cursuri de formare profesională 1045 tineri cu vârsta cuprinsă 16-29 ani (64,1% din nr. total de absolvenți). Cei mai mulți tineri – 881 (84,3%) au urmat cursuri de calificare, obținând o profesie solicitată pe piața muncii.

Cele mai solicitate locuri de muncă sunt în domeniul agriculturii, bucătar, vânzător produse alimentare și nealimentare, cusător, frizer, tencuitor, operator în sectorul de producție, operator la calculatoare, tehnician, manager oficiu, consultant, contabil, economist, jurisconsult etc.