Curtea Constituțională a declarat neconstituțională imposibilitatea de a pedepsi violența în familie, în anumite cauze contravenționale. Excepția care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată din oficiu de către Maria Frunze, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Codul contravențional pentru violența în familie prevede drept pedeapsă muncă neremunerată în folosul comunităţii și arestul contravențional care nu pot fi aplicate de către instanța de judecată, dacă învinuitul a împlinit vârsta de pensionare.

Curtea a analizat această sesizare prin prisma obligațiilor procedurale care derivă din articolul 24 alin. (2) din Constituție, articol care garantează dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică al persoanei.

Curtea a reținut că autoritățile statului au o obligație pozitivă de a stabili și de a aplica în mod efectiv un sistem de sancționare a tuturor formelor de violență în familie și de a le oferi garanții suficiente victimelor. Astfel, magistrații CC au admis parțial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către judecătoarea Maria Frunze.

Aceasta a recunoscut constituționale următoarele prevederi din Codul contravenţional al RM, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008:

– textul „se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile” de la articolul 781;

– articolul 37 alin. (3), în măsura în care, în cazul comiterii contravenției prevăzute de articolul 781, instanțele judecătorești pot aplica sancțiunea muncii neremunerate în folosul comunității fără acordul persoanei;

– articolul 38 alin. (6), în măsura în care, în cazul comiterii contravenției prevăzute de articolul 781, instanțele judecătorești le pot aplica arestul contravențional persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, dacă starea lor de sănătate permite acest fapt.

Până la modificarea legii contravenționale de către Parlament, instanțele de judecată pot aplica, cu titlu de excepție, amenda pentru comiterea contravenției prevăzute de articolul 781, doar dacă se respectă următoarea ordine consecutivă:

  •  nu este executată munca neremunerată în folosul comunității aplicată fără acordul persoanei
  •  nu poate fi aplicat arestul contravenţional din motive ce țin de starea de sănătate, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare
  • amenda nu va afecta în mod indirect victima.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Ulterior, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.