Primul tomberon de colectare a deșeurilor electrice și electronice a fost instalat în Primăria municipiului Chișinău. Urmează să fie instalate alte aproape 80 de astfel de tomberoane în instituțiile publice centrale și locale, centre comerciale și stații PECO.

Tomberonul va putea fi utilizat pentru colectarea corectă a e-Deșeurilor – deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii portabile uzate. Inițiativa de colectare a deșeurilor a fost lansată în scopul sensibilizării autorităților publice, agenților economici și populației, cu scopul de a reduce nivelul de poluare a mediului înconjurător.

Instalarea tomberoanelor are loc în cadrul proiectului verde și sustenabil, „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat”În cadrul acestui proiect, pe teritoriul municipiului Chișinău va fi dezvoltată o rețea de colectare separată a e-Deșeurilor, prin instalarea a 80 de tomberoane.

Proiectul „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” este adresat reprezentanților din sectorul public, care vor fi încurajați să adopte practici durabile şi prietenoase mediului în activitatea lor, colectând şi sortând corect e-Deșeurile în cadrul oficiilor; agenților economici (producătorii de deșeuri, care cad sub incidența responsabilității extinse a producătorului), dar și reprezentanților din mediul academic, în calitate de promotori/ambasadori a informației, mesajelor ecologice și a practicilor de gestionare corectă a e-Deșeurilor.