Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a lansat un apel către Comisia Electorală Centrală să inițieze elaborarea Codului de conduită în campania electorală pentru toți actorii și instituțiile implicate în procesul electoral – concurenți electorali, autorități și mass media.

„Disputele tot mai frecvente dintre formațiunile politice, potențiali concurenți electorali, nu trebuie să pericliteze importanța agreării și formalizării unor norme de conduită electorală, asumate de către actorii electorali, bazate pe principiile fundamentale referitoare la alegerile libere și corecte. Solicitarea CALC vine în albia realizării prevederilor Codului Electoral al Republicii Moldova, art. 22, lit. r) conform căruia printre atribuțiile generale ale CEC se înscrie și organizarea consultărilor cu partidele, cu alte organizații social-politice, cu blocurile electorale, precum şi cu reprezentanții mass-media în vederea elaborării și semnării de către aceștia a Codului de conduită până la începerea campaniei electorale”, se spune în apelul CALC.

Totodată, autorii apelului reiterează că responsabilitățile Comisiei Electorale Centrale specificate în litera q) art.22 Cod Electoral conform căruia în calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală. Corespunzător, facem apel către CEC să urmărească respectarea Codului de Conduită de către entitățile care îl vor semna, dar și cele care vor refuza semnarea Codului.

CALC consideră oportun ca prevederile menționate din Codul electoral să se regăsească în Programul Calendaristic elaborat de CEC pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019. În acest sens, este important ca termenele de elaborare, lansare și semnare a Codului de conduită să se înscrie într-un cadru rezonabil și acceptabil pentru actorii procesului electoral.